O nas

Jesteśmy przedsiębiorstwem branży remontowej, budowlanej i montażowej działającym samodzielnie na rynku od 1992 roku.

Wywodzimy się z dawnego Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Katowice Zakład nr 4 w Dąbrowie Górniczej, powstałego w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, głównie na potrzeby remontowe Huty Katowice.

Od kilkunastu lat jesteśmy w gronie wykonawców robót budowlanych i montażowych dla takich zakładów jak: ArcelorMittal Poland S. A., FCA S. A., FCA Powertrain sp. z o. o., Cognor SA Oddział Ferrostal Łabędy, Gestin Polska sp. z o. o.,. Dla w/w przedsiębiorstw wykonywaliśmy szereg zadań budowlanych, montażowo konstrukcyjnych, energetycznych, antykorozyjnych i instalatorskich. Z powodzeniem wykonujemy również roboty drogowo torowe oraz modernizacje nawierzchni.
Dysponujemy uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie remontu i montażu urządzeń dźwignicowych, a także certyfikowanym Zintegrowanym Systemem Zarządzania w zakresie norm
PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015,
PN-N-18001:2004.